Dr. Öğr. Üyesi Ercan Paşaoğlu

Göz Hastalıkları Uzmanı

Doktor Hakkında

Adı Soyadı: Ercan Paşaoğlu
Doğum Tarihi: 10.1977
Unvanı: Operatör Doktor
Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 2001
Y. Lisans Göz Hastalıkları Beyoğlu    Göz    Eğitim       ve                 Araştırma Hastanesi 2008
Doktora
 • Yüksek Lisans Tez  Başlığı  ve  Tez  Danışmanı:  Proliferatif  Vitreoretinopatili  Psödofakik Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız. Doç.Dr. Nur Acar
 • Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

5. Akademik Unvanlar

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts  and Humanities)

1. Pars plana vitrectomy with  and  without  triamsinolone  acetonide  assisted  in  pseudophakic  retinal detachment complicated with proliferative vitreoretinopathy.

Acar N. Kapran Z. Altan T. Ünver YB. Paşaoğlu E. Japan Journal Ophthalmology 2010.

 • Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve  bildiri  kitabında  (Proceedings)  basılan bildiriler
 • Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  • Göz İçi  Basıncı  Ölçümünde  Goldmann  Applanasyon  Tonometrisi,Tonopen  Avia,Oküler Cevap Analizörü Karşılaştırması ve Merkezi  Kornea  Kalınlığının  Ölçümlere  Etkisi.  Işıl Paşaoğlu, Mümin Hakan Eren, Ali Demircan, Hülya  Güngel,  Çiğdem  Altan,  Ercan  Paşaoğlu. Glokom Katarakt Dergisi 2012.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 • Diğer yayınlar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

9. İdari Görevler

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

11. Sertifikalar ve Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2013-2014 Güz
2013-2014 Güz
2013-2014 Bahar
2013-2014 Bahar
2013-2014 Bahar
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Bahar
2014-2015 Bahar
2014-2015 Bahar
2014-2015 Bahar
2014-2015 Bahar

* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.

13. Kongre ve Sempozyum Katımları Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2005

40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2006
41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2007
48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2014
49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2015

Tod Bahar Sempozyumu 2012 Tod Bahar Sempozyumu 2013 Tod Bahar Sempozyumu 2015 Tod Bahar Sempozyumu 2016

Zonguldak   Oftalmoloji  Kursu 2009

26. Ulusal Oftalmoloji Kursu 2006

28. Nisan Kursu 2008

29. Nisan Kursu 2009

36. Nisan Kursu 2016

31. Nisan Kursu 2011. Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji

 

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim

Elekt. Posta      : ercanpasaoglu@gmail