Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Karakaya

Göz Hastalıkları Uzmanı

Doktor Hakkında

Adı Soyadı: MUHARREM KARAKAYA
Doğum Tarihi: 26.03.1975
Unvanı: OPERATOR DOKTOR
Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2000
Y. Lisans BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2005

4.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: KOMPLİKE RETİNA DEKOLMANI OLAN OLGULARDA PARS PLANA VİTREKTOMİ SIRASINDA 5-FLUOROURASİL VE DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİN KULLANILMASININ RETİNA DEKOLMAN REKÜRENSİNE ETKİSİ-Dr. NUR ACAR

5. Akademik Unvanlar

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.Evaluation of the corneal topographic characteristics of keratokonus with Orbscan II in patients with and withouth atopy

Cornea, 2007 vol.26(8) pp.945-8

Kaya V. Karakaya M, Utine CA, Albayrak S

2.The inner diameter of the optic disc pit decreases with pars plana vitrectomy

Int Ophthalmol,2013 vol, 33(2) pp. 199-201

Pınarcı EY, Karacal H, Öncel B, Bayar SA, Karakaya M

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.4.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sırasında Vitreus İçine Düşmüş Lens Parçaları Olgularında Pars Plana Vitrektomi  Sonuçları

Retina-Vitreus, 2007, Volume 15, Number 2 , Page(s) 115-121

Gamze Öztürk Karabulut, Ziya Kapran, Eylem Y. Pınarcı, Tuğrul Altan, Mehmet Çakır, Muharrem Karakaya

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

“Presbiyopi Tedavisinde AcuFocus Corneal İnlay”  adlı uluslararası çok merkezli çalışmada subinvestigator -2004

9.İdari Görevler

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

11.Sertifikalar ve Ödüller

2005 de Türk Oftalmoloji Derneği En iyi Tez 2.lik ödülü

KOMPLİKE RETİNA DEKOLMANI OLAN OLGULARDA PARS PLANA VİTREKTOMİ SIRASINDA 5-FLUOROURASİL VE DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİN KULLANILMASININ RETİNA DEKOLMAN REKÜRENSİNE ETKİSİ

 • SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKASI; 17-21 MART 2008 SAĞLIK BAKANLIĞI İSANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

12. Kongre ve Sempozyum Katımları

 • TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ; 5-9 EKİM 2002
 • PANHELENİC OPHTHALMOLOGİ MEETEİNG ; 9-13 JUNE 2004
 • ULUSAL OFTALMOLOJİ KURSU REFRAKTİF CERRAHİ; 2-4 NİSAN 2004
 • TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ; 9-13 EKİM 2004
 • TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ;17-21 EYLÜL 2005
 • TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ;  30 EKİM -2 KASIM 2007
 • TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ; ;11-15 KASIM 2009
 • BEYOĞLU GÖZ GÜNLERİ OFTALMOLOJİ EĞİTİM BULUŞMASI; 23-25 ARALIK
 • KAMARA GÖZÜN ÖN SEGMENT TOPLANTILARI; 20-21 MART 2010
 • TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ; 06-10 KASIM 2013
 • TÜK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ KATAAKT VE REKRAKSİYON CERRAHİSİ BİRİMİ VII. CANLI CERRAHİ SEMPOZYUMU; 22 – 23 ŞUBAT 2014
 • CERTİFİCAE OF ATTENDANCE EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS; 13-17 SEMPTEMBER 2014
 • TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ; 5-9 KASIM 2014
 • CERTİFİCAE OF ATTENDANCE EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS ; 5-9 SEMPTEMBER 2015
 • TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ; 01 KASIM 2016
 • TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ; 09-13 KASIM 2016
 • BAHAR SEMPOZYOMU PEDİATRİK OFTALMOLOJİ; 26-28 MAYIS 2017

 

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim

Elekt. Posta          : muharrem.karakaya@gophastanesi.com.tr