Dr. Öğr. Üyesi Özge Begüm Seferoğlu

Göz Hastalıkları Uzmanı

Doktor Hakkında

Adı Soyadı: ÖZGE BEGÜM SEFEROĞLU
Doğum Tarihi: 15/10/1986
Ünvanı: UZMAN DOKTOR
Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2010
Uzmanlık TIP FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :     25.09.2017

Doçentlik Tarihi                :

Profesörlük Tarihi            :

6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

İLERLEYİCİ KERATOKONUSTA HIZLANDIRILMIŞ KORNEAL KOLLAJEN ÇAPRAZ BAĞLAMA TEDAVİSİ-2015

6.2.  Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1.1. Toker E, Çerman E, Özcan DÖ, Seferoğlu ÖB. The Efficacy of Different Accelerated Corneal Crosslinking Protocols in Patients with Progressive Keratoconus, Journal of Cataract & Refractive Surgery, 43 (2017):1089-1099

 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

7.3.1 Seferoğlu Özge B, Toker E. Hybrid Contact Lens in Keratoconus Visual Performance and Vision-Related Quality of Life. 42. European  Contact Lens Society of Ophthalmologist (ECLSO), Nice,Fransa, 2012. ( Sözel Sunum)

7.3.2 Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Results of Pegylated Interferon-Alfa 2b Therapy in Patients with Behçet’s Disease:Short Time Results. 16 International Conference on Behcet’s Disease, Paris,Fransa, 2014. ( Poster Sunum)

 7.3.3 Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Enhanced Depth imaging optical coherence tomography findings in Behcet’s Disease and its association with angiographic changes .16 International Conference on Behcet’s Disease, Paris, Fransa, 2014. ( Poster Sunum)

7.3.4.Seferoglu Özge B, Çekiç O.Sticky silicone oil due to the interaction of perfluro-octanand 5500 cst silicone oil. Mediterretina, İstanbul, 2014( Poster Sunum)

7.3.4 Seferoğlu Özge B, Toker E. Visual Performance and Vision Related Quality of Life of patients wearing a Miniscleral Contact Lens. 45  European  Contact Lens Society of Ophthalmologist (ECLSO) İzmir, 2015. (Sözel Sunum)

7.3.5 Seferoğlu Özge B, Toker E. Clinical Outcomes of Repeated Corneal Collagen Cross-linking  American Academy of Ophthalmology, LAS Vegas, ABD, 2015. (Poster Sunum)

7.3.6 Hacıağaoğlu S, Seferoğlu Özge B, Toker E. Intraoperative Corneal Thickness Changes During Epi-off Corneal Collagen Cross-linking with Application of Different Riboflavin Solutions. American Academy of Ophthalmology (AAO), LAS Vegas, ABD, 2015. (Poster Sunum)

7.3.7 Seferoğlu Özge B , Toker E. Effects of Topical Nepafenac Treatment on Perioperative and Postoperative Pain Relief and Epithelial Healing after CXL, ASCRS, San Diego, ABD, 2015. ( Poster Sunum)

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1 Seferoğlu Özge B,Toker E. Keratokonusta hibrid kontakt lens uygulaması: Görsel Performans ve Görme ile ilişkili Yaşam Kalitesi, 46 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2012. (Sözlü  Sunum)

7.6.2 Seferoğlu Özge B, Çeliker H, Esen F, Eraslan M, Çerman E, Şahin Ö. Ven Tıkanıklığına bağlı makula ödemi tedavisinde anti-VEGF tedavisinin Anti-VEGF fokal Lazer kombine tedavisi sonuçları ile karşılaştırılması 46 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2012. (Poster Sunum)

7.6.3 Seferoğlu Özge B, Çeliker H, Eraslan M, Çerman E, Şahin Ö. Bilateral Terson Sendromlu olguda vitrektomi operasyonu sonucu, 47 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2013. (Poster Sunum)

7.6.4 Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Aktif ve Kronik Uveiti olan Behcet hastalarında Peginterferon Kullanımının Erken Dönem Sonuçları. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Poster Sunumu)

7.6.5 Seferoğlu Özge B, Çeliker H, Kazokoğlu H. Topikal Okular Steroide bağlı Gelişen Pediatrik İatrojenik Cushing Sendromu Olgusu. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Poster Sunumu)

7.6.6 Çeliker H, Seferoğlu Özge B, Kazokoğlu H. Behçet Hastalarında EDI-OCT(Enhanced Depth Imaging-OCT) Bulguları ve İlişkili Anjiografik Değişiklikler. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Sözel Sunum)

7.7.7 Seferoğlu Özge B, Erekul G, Toker E. Topikal Nepafenak (%0.1) Damla kullanımının Crosslinking (CXL) Tedavisinde Ağrı ve Yara İyileşmesi üzerine Etkisi. 48 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2014. (Sözel Sunum)

7.7.8 Seferoğlu Özge B, Toker E. Miniskleral Lens Kullanıcılarında Görsel Performans ve Görme ile ilişkili Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

7.7.9 Sümmen S, Seferoğlu Özge B, Toker E. İki Farklı Mini-skleral Lensin Uygulama Sonrası Çökme Hızlarının Karşılaştırılması. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

7.7.10 Eyvaz E, Seferoğlu Özge B, Toker E. Keratokonus Hastalarında İki Farklı Mini-Skleral Lens İle Görme Keskinliği ve Hasta Konforunun Değerlendirilmesi. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

7.7.11 Seferoğlu Özge B, Toker E. İlerleyici Keratokonus Hastalarında Hızlandırılmış Korneal Crosslinking (9 mw/cm2):1.yıl takip sonuçları. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

7.7.12 Hacıağaoğlu S, Seferoğlu Özge B, Toker E. Epi-off korneal crosslinking (CXL) tedavisinde farklı riboflavin (RF) solüsyonlarının intraoperatif kornea kalınlığına etkisi. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

7.7.13 Küçükkömürcü E, Seferoğlu Özge B, Toker E. Korneal Crosslinking Tedavisi Sonrası Progresyon Gösteren Keratokonus Hastalarında Tekrarlanan Crosslinking Tedavisinin Etkinliği. 49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözel Sunum)

7.7.  Diğer yayınlar

8. Projeler

9. İdari Görevler

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

10.1 Türk Tabipler Birliği (2011- devam ediyor)

10.2 Türk Oftalmoloji Derneği  (2011-devam ediyor)

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
 

 

Güz
 
İlkbahar
Güz
İlkbahar

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.