Op. Dr. Belma Karini

Göz Hastalıkları Uzmanı

Doktor Hakkında

Adı Soyadı : Belma Karini
Doğum Tarihi : 22.06.1988
Unvanı             : Uzman Doktor
Öğrenim Durumu : Yüksek lisans

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 2006-2012
Y. Lisans Göz Hastalıkları Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013-2017
-Doktora

4.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Kataraktlı olgularda Fakoemülsifikasyon sonrası Göz içi Lenslerinin görsel ve refraktif sonuçlarının, kontrast duyarlılık değişiklerinin, arka kapsül opasifikasyonu ve residüel astigmatizmanın karşılaştırılması. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kadir Eltutar

4.2. Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

 1. Akademik Unvanlar
 2. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 3. Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Assessment of anterior segment changes in pseudophakic eyes, using Ultrasonic Biomicroscopic Imaging, after Pars Plana Vitrectomy with silicone oil or gas tamponade. Ünsal E, Eltutar K, Karini B, Kızılay O. Journal of Ophthalmology Vol 2016; 2016:8303792

 1. Optic nerve head topography and retinal structural changes in eyes with macrodisks: a comparative study with spectral domain optical coherence tomography. Öztürker ZK, Eltutar K, Karini B, Erkul SÖ, Osmanbaşoğlu ÖA, Sultan P. Clinical Ophthalmology Vol 10; 1737-1742

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Cataract surgery after retinal detachment surgery with Arruga’s sutures: Case Report.

Ünsal E, Eltutar K, Kızılay O, Karini B. Turk J Ophthalmol 2016 Dec; 46(6): 293-295

 1. Aynı aileden üç olguda konjenital mızrak katarakt- 3 Olguda bilateral tutulum. Ünsal E, Eltutar K, Kızılay O, Karini B. Istanbul Med J 2016; 17: 73-5
 2. Contralateral vision loss after endonasal dacryocystorhinostomy: a case report of purtscher-like retinopathy and treatment with intravitreal tissue plasminogen activator. Gungel H, Altan C, Karini B, Özdemir FE, Celebi OO. Retin Cases Brief Rep 2017.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Ünsal E, Eltutar K, Kızılay O, Karini B. Evaluation of the anterior segment changes using ultrasonic biomicroscopic imaging after pars plana vitrectomy.14.th Euretina Congress London, September, 2014
 2. Eltutar K, Akçetin T, Gürkan S, Karini B, Alıkma MS. Results of intraocular lens implantation and capsular tension ring in patients with zonular dehiscence. World Ophthalmology Congress, Guadalajara, 5-9 Feb 2016 pg:146 Poster-1932
 3. Akçetin T, Eltutar K, Karini B. Efficacy of Subconjunctival Bevacizumab in Recurrent Pterygium. World Ophthalmology Congress, Guadalajara, 5-9 Feb 2016 pg:155 poster:1878
 4. Akçetin T, Eltutar K, Karini B. Ocular Toxoplasmosis Presenting as Neuroretinitis and Anterior Optic Neuropathy. World Ophthalmology Congress, Guadalajara, 5-9 Feb 2016 pg:224 Poster:1624
 5. Eltutar K, Alpar Akçetin T, Karini B. Phacoemulsification in patients with phacomorphic glaucoma: Clinical Results. ASCRS-ASOA Symposium and Congress, New Orleans, 6-10 May 2016 pg: 223 Poster: 24731
 6. Alpar Akçetin T, Eltutar K, Karini B. Neuroretinitis due to Cat Scratch Disease: Case Report. ASCRS-ASOA Symposium and Congress, New Orleans 6-10 MAY 2016 pg: 233 Poster: 23606

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler   

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler        

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Karini B, Ayrancı Osmanbaşoğlu O, Özdoğan Erkul S, Kızılay O, Eltutar K. Çocukluk çağında ölçülen keratometri değerlerinin IOL Master ve Otokeratometre ile karşılaştırılması. TOD 47. Ulusal Kongresi, 2013
 2. Karini B, Güngel H, Özdoğan Erkul S, Akça P, Ünsal E. Makula deliği bulunan olgularda pars plana vitrektominin anatomik başarı sonuçları ve fonksiyonel sonuçlar üzerinde optikal koherens bulgularının önemi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 2014
 3. Kayaarası Özturker Z, Karini B, Özdoğan Erkul S, Kılıç Müftüoğlu I, Eltutar K. Makrodiskli gözlerde peripapiller retina sinir lifi tabakası ve gangliyon hücre kompleksi analizi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014
 4. Gürkan S, Ünsal E, Karini B, Eltutar K. Miyelinli sinir lifleri ile birlikte lameller delik. TOD 48. Ulusal Kongresi, 2014
 5. Acar Ebcim Y, Eltutar K, Acar F, Karini B, Akçetin T. Behçet Hastalığı Olgularından Akut Üveit Atağı Geçiren ve Remisyondaki Hastaların Ultrasonik Biomikroskop (UBM) ile Değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 2014
 6. Güngel H, Acar Ebcim Y, Özdoğan Erkul S, Karini B, Kızılay O, Dinçer N, Akça P, Alıkma MS. Koroid dekolmanının eşlik ettiği yırtıklı retina dekolmanlı olgularda 23 Ga PPV sırasında sklerotomiden drenajın önemi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 2014
 7. Karini B, Ayrancı Osmanbaşoğlu O, Erkul Özdoğan S, Dinçer N, Öztürk Kayaarası Z, Güngel H, Eltutar K. Retina polikliniğine ilk kez başvuruda bulunan diyabetik hastaların takip ve tedaviye uyumu. TOD 49. Ulusal Kongresi, 2015
 8. Karini B, Özdoğan Erkul S, Güngel H, Ayrancı Osmanbaşoğlu O, Eltutar K. Optik Pit Makulopatisi Bulunan Bir Olgunun Takibi. TOD 49. Ulusal Kongresi, 2015
 9. Karini B, Ünsal E, Sultan P, Eltutar K. Ön kamarada nükleus parçası bulunan olgu- Vaka sunumu. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016
 10. Karini B, Ünsal E, Eltutar K. Retina dekolmanı olgularında cerrahi yaklaşımlarımız ve sonuçlarının değerlendirilmesi. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016

7.7. Diğer yayınlar

 

7.8. Uluslararası atıflar

Web of Science değerlendirmesine göre: …..

 1. Ulusal & Uluslararası Projeler
 2. İdari Görevler
 3. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

– Türk Oftalmoloji Derneği

– European Society of Cataract and Refractive Surgeons

– Türk Tabipleri Birliği

 1. Sertifikalar ve Ödüller
 • ICO Basic Science Exam Sertifikası: Nisan 2015
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Mayıs 2016
 1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2013-2014 Güz
2013-2014 Güz
2013-2014 Bahar
2013-2014 Bahar
2013-2014 Bahar
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Güz
2014-2015 Bahar
2014-2015 Bahar
2014-2015 Bahar
2014-2015 Bahar
2014-2015 Bahar
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.

 

 1. Kongre ve Sempozyum Katımları

• Türk Oftalmoloji Derneği Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi VI. Canlı Cerrahi Sempozyumu / Istanbul, 23-24 Şubat 2013

• First International Scientific Eye Health Advisor Symposium / Izmir, 18-19 May 2013

• Communication, Anterior Segment and Toric Contact Lens Implantation Course / Prague, 09-10 September 2013

 • Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi / Antalya, 06-10 Kasım 2013

• Türk Oftalmoloji Derneği Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi VII Canlı Cerrahi Sempozyumu / Istanbul, 22-23 Şubat 2014

• Türk Oftalmoloji Derneği, 34. Nisan Kursu: Makula Hastalıkları / Ankara, 11-13 Nisan 2014

• Türk Oftalmoloji Derneği, Şaşılık ve Çocukluk Çağında Görülen Göz Problemleri / Kocaeli Üniversitesi, 3-4 Mayıs 2014

• Türk Oftalmoloji Derneği, 37. Bahar Sempozyumu: Göz Hastalıkları Tanı ve Tedavilerinde İpuçları ve Püf Noktaları / 23-25 Mayıs 2014

• European Society Of Cataract And Refractive Surgeons, 32. Congress Of The ESCRS / London 13-17 September 2014

• European Society Of Cataract And Refractive Surgeons, 19. Winter Meeting / Istanbul 20-22 February 2015

• Göz ve Çevresi Enjeksiyonları, Kocaeli Üniversitesi Göz Hastalıkları AD, 2-3 Mayıs 2015

• Türk Oftalmoloji Derneği, 38. Bahar Sempozyumu: Retina ve Uvea Günleri  / Istanbul, 22-24 Mayıs 2015

• Refraction, Children and contact lenses, UV and Astigmatism, Soft contact lenses application and patient managent / Prague, Chzech Republic 3-4 June 2015

• Türk Oftalmoloji Derneği, 28. Yaz Sempozyumu: Glokom / Izmir, 26-28 Haziran 2015

• TOD IX. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu / Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Izmir, 02-04 Ekim 2015

• Türk Oftalmoloji Derneği, 49. Ulusal Kongresi / Istanbul, 4-8 Kasım 2015

• Türk Oftalmoloji Derneği Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi VIII. Canlı Cerrahi Sempozyumu / Istanbul, 20-21 Şubat 2016

• Türk Oftalmoloji Derneği, 13.Mart Sempozyumu: Katarakt Cerrahisi / Adana, 10-13 Mart 2016

• Türk Oftalmoloji Derneği, 36. Nisan Kursu: Glokom / Ankara, 1-3 Nisan 2016

• İstanbul Retina 2016 – 3.OCT Kulübü & 2.Vitrektomi Kulübü / İstanbul, 15-16 Nisan 2016

• Academy for Eyecare Excellence ‘’ Yumuşak Kontakt Lens Temel Uygulama Prensipleri ‘’ 3-5 Haziran 2016 Izmir

• Türk Oftalmoloji Derneği, 50. Ulusal Kongresi / Antalya , 9-13 Kasım 2016

  

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim

Adres: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Göz Kliniği

Merkez Mah. Çukurçeşme Cad. No:51 Gaziosmanpaşa, İstanbul

Tel: +90 212 615 38 38 (1078) / +90 553 046 32 79

Fax: +90 212 615 38 49

Elekt. Posta: belma.karini@gophastanesi.com.tr